سایت هایتان را با سرعت و کیفیت بهتر در داخل کشور میزبانی کنید!

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم پشتیبانی!

هاست سی پنل ایران 1 گیگابایت
 • فضا: 1000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: ایران
 • قیمت ماهانه 4000تومان
 • قیمت 3ماهه: 10000تومان
 • قیمت 6ماهه: 19500تومان
 • قیمت یکساله 48000تومان
هاست سی پنل ایران 2 گیگابایت
 • فضا: 2000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: ایران
 • قیمت ماهانه 6000تومان
 • قیمت 3ماهه: 14000تومان
 • قیمت 6ماهه: 23000تومان
 • قیمت یکساله 50000تومان
هاست سی پنل ایران 3 گیگابایت
 • فضا: 3000مگابایت
 • پهنای باند: 500گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: ایران
 • قیمت ماهانه 10000تومان
 • قیمت 3ماهه: 20000تومان
 • قیمت 6ماهه: 30000تومان
 • قیمت یکساله 57000تومان
هاست سی پنل ایران 5 گیگابایت
 • فضا: 5000مگابایت
 • پهنای باند: 500گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: ایران
 • قیمت ماهانه 15000تومان
 • قیمت 3ماهه: 35000تومان
 • قیمت 6ماهه: 50000تومان
 • قیمت یکساله 70000تومان
هاست سی پنل ایران 10 گیگابایت
 • فضا: 10000مگابایت
 • پهنای باند: 1000گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: ایران
 • قیمت ماهانه 25000تومان
 • قیمت 3ماهه: 60000تومان
 • قیمت 6ماهه: 80000تومان
 • قیمت یکساله 150000تومان
هاست سی پنل ایران 20 گیگابایت
 • فضا: 20000مگابایت
 • پهنای باند: 5000گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: ایران
 • قیمت ماهانه 40000تومان
 • قیمت 3ماهه: 100000تومان
 • قیمت 6ماهه: 120000تومان
 • قیمت یکساله 200000تومان