مناسب سایتهای دانلود

7روز ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم پشتیبانی!

هاست دانلود 1 گیگابایت
 • فضا: 1000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: ندارد
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 1200تومان
 • قیمت 3ماهه: 3600تومان
 • قیمت 6ماهه: 7000تومان
 • قیمت یکساله 11000تومان
هاست دانلود 2 گیگابایت
 • فضا: 2000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: ندارد
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 2000تومان
 • قیمت 3ماهه: 4000تومان
 • قیمت 6ماهه: 8000تومان
 • قیمت یکساله 12000تومان
هاست دانلود 5 گیگابایت
 • فضا: 5000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: ندارد
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 4000تومان
 • قیمت 3ماهه: 9000تومان
 • قیمت 6ماهه: 1300تومان
 • قیمت یکساله 16000تومان
هاست دانلود 10 گیگابایت
 • فضا: 10000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: ندارد
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 6000تومان
 • قیمت 3ماهه: 13000تومان
 • قیمت 6ماهه: 16000تومان
 • قیمت یکساله 19000تومان