مناسب سایتهای پربازدید و با ترافیک بالا

7روز ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم پشتیبانی!

هاست لینوکس سی پنل 1000 مگابایت پربازدید
 • فضا: 1000مگابایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 3000تومان
 • قیمت 3ماهه: 8000تومان
 • قیمت 6ماهه: 16000تومان
 • قیمت یکساله 30000تومان
هاست لینوکس سی پنل 2000 مگابایت پربازدید
 • فضا: 2000مگابایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 4000تومان
 • قیمت 3ماهه: 9000تومان
 • قیمت 6ماهه: 18000تومان
 • قیمت یکساله 35000تومان
هاست لینوکس سی پنل 3000 مگابایت پربازدید
 • فضا: 3000مگابایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 6000تومان
 • قیمت 3ماهه: 12000تومان
 • قیمت 6ماهه: 20000تومان
 • قیمت یکساله 42000تومان
هاست لینوکس سی پنل 5000 مگابایت پربازدید
 • فضا: 5000مگابایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 8000تومان
 • قیمت 3ماهه: 22000تومان
 • قیمت 6ماهه: 40000تومان
 • قیمت یکساله 50000تومان