مناسب سایتهای شخصی و کم بازدید

7روز ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم پشتیبانی!

هاست لینوکس سی پنل 100 مگابایت
 • فضا: 100مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 1200تومان
 • قیمت 3ماهه: 3600تومان
 • قیمت 6ماهه: 7000تومان
 • قیمت یکساله 11000تومان
هاست لینوکس سی پنل 200 مگابایت
 • فضا: 200مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 1500تومان
 • قیمت 3ماهه: 3900تومان
 • قیمت 6ماهه: 7500تومان
 • قیمت یکساله 11500تومان
هاست لینوکس سی پنل 500 مگابایت
 • فضا: 500مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 1700تومان
 • قیمت 3ماهه: 4100تومان
 • قیمت 6ماهه: 7700تومان
 • قیمت یکساله 12200تومان
هاست لینوکس سی پنل 1000 مگابایت
 • فضا: 1000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 2000تومان
 • قیمت 3ماهه: 4500تومان
 • قیمت 6ماهه: 9000تومان
 • قیمت یکساله 18000تومان
هاست لینوکس سی پنل 2000 مگابایت
 • فضا: 1000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 2900تومان
 • قیمت 3ماهه: 5000تومان
 • قیمت 6ماهه: 12000تومان
 • قیمت یکساله 22400تومان
هاست لینوکس سی پنل 3000 مگابایت
 • فضا: 3000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 3500تومان
 • قیمت 3ماهه: 7000تومان
 • قیمت 6ماهه: 14000تومان
 • قیمت یکساله 28000تومان
هاست لینوکس سی پنل 5000 مگابایت
 • فضا: 5000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 4000تومان
 • قیمت 3ماهه: 1000تومان
 • قیمت 6ماهه: 19500تومان
 • قیمت یکساله 48000تومان
هاست لینوکس سی پنل 10گیگابایت
 • فضا: 10000مگابایت
 • پهنای باند: 100گیگ
 • تعداد دیتابیس: بی نهایت
 • ادان دامین: نامحدود
 • دیتاسنتر: آلمان
 • قیمت ماهانه 7000تومان
 • قیمت 3ماهه: 20000تومان
 • قیمت 6ماهه: 38500تومان
 • قیمت یکساله 70000تومان